AirZone – Vi levere sikkerhed

AirZone Parkeringsventilation

En dimension af effektive kompakte ventilationsløsninger.
Axialventilator, Tagventilator, luftforsyning og jet fans, kontrolsystemer

AIRZONE

Større

Mere

Enklere

Parkeringsventilationer du sikret, enkelt montage og kvalitet som lever op til fremtidens krav.

Parkeringsventilation

Jet-ventilationssystemer bruges til underjordiske garager som en alternativ løsning til konventionelle kanalbaserede systemer. Princippet for drift af jetventilations anordninger er impulsventilation, hvor røg og gasser tvinges væk fra området og ud i det fri.

Jet-ventilationssystemer kan også bruges til komfortventilation af garager; de kommunikere med CO- og LPG-sensorsystem, og fjerner farlige gasser.